Vastuullisuus

Pohjoisimman Lapin puhdas luonto ja rikas paikalliskulttuuri ovat alueen vetovoimatekijöitä ja matkailuelinkeinon kulmakiviä. Tämä sitouttaa meidät matkailuyrittäjät toimimaan vastuullisen matkailun mukaisilla tavoilla matkailupalveluja tuottaessamme.

STF polulle astuminen

Lapland North Destinations Oy osallistuu Visit Finlandin kehittämään matkailuyrityksille ja – alueille tarkoitettuun Sustainable Travel Finland ohjelmaan, jolla saavutetaan Sustainable Travel Finland merkki. Jotta matkailualue voi saada merkin tulee yli puolen sen jäsenyrityksistä liittyä ohjelmaan ja saavuttaa merkin vaatimat kriteerit.

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Utsjoen kunta alueemme pilottina

Matkailualueeseemme kuuluva Utsjoen kunta on ollut mukana ohjelmassa pilottina. Lapland North Destinations oli mukana päättyneessä Inarin kunnan hallinnoimassa hankkeessa Inarijärven aarteet, jonka tuloksena luotiin Inarijärven toiminta-alueelle kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli sekä jaettiin ymmärrystä ja tietoa kestävän kehityksen mahdollisuuksista matkailuyrityksille ja paikallisyhteisölle.

Utsjoki

Kestävyyteen liittyvät teemat on otettu yrityksissä huomioon jo lähtökohtaisesti

Monet matkailualan yritykset ottavat jo lähtökohtaisesti toiminnassaan huomioon taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvät asiat eri tavoin. Ohjelma edesauttaa näiden toimintatapojen kirjaamista, jalkauttamista ja niistä viestimistä sen lisäksi, että identifioidaan uusia tapoja toimintamallien tehostamiseksi ja arvojen sisäistämiseksi.

Vinkkejä vastuulliseen lomailuun

Valitse matkallasi palveluja, joissa toteutuvat vastuullisen matkailun eri osa-alueet; ympäristön lisäksi toiminnassa huomioidaan myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä perinteiden ylläpitäminen.
Lomalle lähtiessäsi sammuta kodin sähkölaitteet, sulje tuuletusikkunat, laske huoneenlämpöä ja pienennä kylpyhuoneen lattialämmitystä.
Harkitse oman auton käyttöä liikkuessasi palvelukeskusten alueella. Saariselän alueella liikennöi talvisin Ski Bussi, jolla pääsee kulkemaan Saariselän, Laanilan ja Kiilopään alueella päivälipulla.
Kuluta sähköä, lämpöenergiaa ja vettä vain tarpeen mukaan: pidä valot päällä vain tarvittaessa, lämmitä saunaa vain sen ajan kun sitä käytetään, älä jätä ikkunoita auki pitkiksi ajoiksi. Lajittele jätteet niille kuuluviin astioihin. Kierrättämällä säästät sekä luonnonvaroja että energiaa.

Vastuullista retkeilyä ympäri vuoden

Pidä ulkoilureitit, ladut, tuvat ja tulipaikat puhtaina – vastuullinen kulkija kantaa reitiltä kotiin kaiken, mitä on mukanansa sinne vienytkin. Mitä vähemmän maastosta joudutaan kuljettamaan jätettä konevoimalla, sitä vähemmän syntyy meluhaittoja ja päästöjä.
Ympäristövastuullisen vaeltajan opas (Essi Anttila, 2019) pureutuu retkeilyn vastuullisuuteen ja antaa vinkkejä luontoystävälliseen retkeilyharrastukseen.

Ympäristövastuullisen vaeltajan opas

Matkailun palveluja vastuullisuutta ja aitoutta painottaen

Vastuullisia toimijoita matkailualueella

Tutustu alueemme vastuullisiin toimijoihin   ja lue yritysten kestävistä valinnoista  ja tulevaisuuden suunnitelmista koskien vastuullista toimintaa.

Tutustu lisää

Majoituskohteet toimivat vastuullisuusperiaatteita noudattaen

Pohjoisimman Lapin Matkailualueella moni majoituskohde toimii ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, vaikka tätä ei välttämättä viestinnässä niin alleviivatakaan. Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät mm. turvallisuus ja paikallisen kulttuurin vaaliminen ja kunnioittaminen.
Matkailijaturvallisuuteen kiinnitetään huomioita muun muassa jaettavan turvallisuusohjeistuksen avulla ja reittien selkeillä merkeillä niiden käyttötarkoituksen perusteella.

Saamelaiskulttuuri ja vastuullisuus

Saamelaisille ja heidän perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle elinehto on ollut kautta aikojen luonnon kestävä käyttö. Luonto ja maa ovat olleet saamelaisten elättäjä. Kalastuksessa ja metsästyksessä ei perinteisesti ole käytetty sellaisia menetelmiä ja pyyntiaikoja, jotka aiheuttavat olennaisia muutoksia kala- tai riistakannassa. Maankäyttöön liittyvät elinkeinot muodostavat materiaalisen pohjan saamelaisten kulttuurille ja identiteetille ja ylläpitävät saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisuutta, saamen kieltä, perinteistä tietoa, luontosuhdetta, saamelaiskulttuurin yhteisöllisyyttä ja saamenkäsityötä.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on vahvistettu Suomen perustuslaissa vuonna 1995. Saamelaisessa käsitemaailmassa ei ihmistä, luontoa ja kieltä eroteta toisistaan. Saamelaisten perinteistä asuma-aluetta Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä kutsutaan Saamenmaaksi.

Saamelaisalueen etiketti
Autentic Boreal

Puhtaat raaka-aineet ja lihasvoimaa aktiviteetteihin

Matkailualueemme rikkaus on puhtaista raaka-aineista valmistettu lähiruoka, jota on tarjolla useissa alueen ravintoloissa ja retkillä. Erityisesti paikallisia ruokaperinteitä vaalitaan ja tuodaan esille mm. Ravintola Aanarissa Inarissa ja Ravintola Deatnussa Utsjoella. Hävikki ja jätteiden kierrätys on pyritty järjestämään ravintoloissa kestävältä pohjalta.

Ruokaelämyksiin

Ohjelmapalvelut ja hiilineutraali lentoasema

Ohjelmapalveluyrityksissä huomioidaan vastuullisen matkailun periaatteet. Kansallispuistojen alueella kaikki motorinen liikkuminen on lähtökohtaisesti kielletty. Matkailualueella on runsasti tarjontaa omaan tai nelijalkaisten ystävien lihasvoimaan perustuvista aktiviteeteista. Esimerkkeinä vastuullisesta toiminnasta ovat muun muassa Lapland Safareiden käyttämät markkinoiden vähäpäästöisimmät 4-tahtikelkat sekä Visit Inarin Inarijärvellä liikennöimä sähköhybridi-katamaraani.
Ivalon lentoasema on ollut muiden Finavian lentoasemien tavoin hiilineutraali vuodesta 2018 alkaen. Ivalon lentoasema on myös panostanut kentän läheisyydessä virtaavan Ivalojoen suojeluun.

Aktiviteetteihin

Kierrätyspisteet ja jätehuolto

Inarin kunnan alueella jätehuollosta vastaa Lapeco. Verkkosivuiltaan löytyy tietoa ekopisteiden , ekoasemien ja kierrätysastioiden sijainnista, aukioloajoista ja tyhjentämisaikatauluista. Kierrätysmahdollisuudet paranevat ja reitistö laajenee. Lue lisää ja tule mukaan!

Utsjoen kunnassa jätehuollosta vastaa Urbaser Oy.

Tutustu lajitteluohjeisiin

Terveysturvallisuus on vastuullisuutta

Näinä aikoina matkailussa on otettava vastuu myös terveysturvallisuudesta. Jotta mielesi voi olla rauhallinen ja olosi turvallinen lomaillessasi muistathan noudattaa viranomaisten ja matkailuelinkeinon terveysturvallisuuteen liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia. Niin teemme mekin pohjoisimman Lapin alueella – Lapin alueen matkailu- ja ravintola-alan kulloinkin voimassa olevien terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Lue lisää

Tekninen kumppani osana vastuullisuusketjuamme Lapland North Destinationsilla

Panostamme Knowit Experiencellä siihen, että toteuttamissamme verkkopalveluissa minimoidaan palvelun aiheuttama hiilijalanjälki. Huomioimme ekologisuuden niin palvelun suunnittelussa kuin teknisessä toteutuksessa ja hosting-valinnoissa. Pyrimme aina tekemään palveluista mahdollisimman kevyitä ja optimoituja, jolloin niiden käyttäminen kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Tarkemmin siitä, miten rakennamme vastuullisia verkkopalveluita, voi lukea sivustoltamme https://www.knowit.fi/palvelut/experience/vastuullisuus/.