Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lapland North Destinations Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2020 Viimeisin päivitys marraskuu 2023.

1. Rekisterinpitäjä

Lapland North Destinations Oy, y-tunnus 0923166-5
Sairaalantie 3 a, 99800 Ivalo

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Hanna Kouri, hanna.kouri@laplandnorth.fi

3. Rekisterin nimi

Lapland North Destinations Oy ei ylläpidä kuluttajarekisteriä eikä sen verkkosivujen rajapinnassa käsitellä maksutapahtumia. Kaikkien sivustojen kautta varattavissa olevien tuotteiden varaus- ja maksutapahtumat siirtyvät kolmansien osapuolten rajapintaan. Sivustolla hyödynnetään kolmannen osapuolen palvelua, jonka käyttöehdot voi lukea osoitteesta https://bokun.io/terms/

Yrityksellä on käytössään seuraavat rekisterit:
– jäsenrekisteri
– hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
– henkilön suostumus (dokumentoitu jäsensopimuksella)
– julkisen tehtävän hoitaminen (hallituksen jäsen)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenistöön ja hallituksen jäseniin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot,

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Hallituksen jäsenten osalta tiedot luovutetaan kaupparekisteriin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet ja sosiaaliset laajennukset

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivut tallentavat tietokoneellesi. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen. Sivustolla käytetään evästeitä mm. tilastointiin, käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Löydät evästekäytänteemme kokonaisuudessaan täältä.

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta. Sivustolla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin laajennuksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

12. Sivuston evästeet