showing a handful of potatoes from a local field in northern Lapland.
© Emma Nokela

Olemme Emma ja Helmi, kaksi luonto-ohjaaja-opiskelijaa Inarista. Meille molemmille luonto ja ympäristön hyvinvointi ovat olleet tärkeitä asioita läpi elämän. Opinnoissamme sekä työelämässä olemme nähneet matkailun vaikutuksia täällä Saamenmaalla ja sydämissämme kasvoi pelko siitä, miten lisääntyvä matkailu tulisi vaikuttamaan pohjoisen luontoon sekä kulttuuriseen kestävyyteen. Olimme pohtineet jo omilla tahoillamme, kuinka voisimme tehdä hyvää ja antaa takaisin luonnolle sekä olla mukana luomassa matkailua, joka olisi kestävämpää ja luonnonläheisempää.

Ensimmäiset ajatukset yhdistyksen perustamisesta syntyivät vuoden 2020 talven kaamoksen keskellä Emman ja hänen ystäviensä maailmanparannus-keskusteluista. Silloin asia jäi vielä hautumaan.

Vuoden 2021 kesällä Emma ystävineen auttoivat talkoovoimin muutaman pottumaan versoamaan: he käänsivät maan ja istuttivat perunoita ja herneitä. Kyseessä oli iäkkäämpien ihmisten omistamia kasvimaita, joita nämä eivät enää itse kyenneet hoitamaan ja tulevat pottumaalaiset halusivat olla avuksi. Kaikki mukana olleet löysivät tästä toiminnasta paljon iloa; miten paljon voikaan saada aikaan kun tehdään yhdessä! Ajatukset siitä, että tällaisen toiminnan ympärille voisi perustaa yhdistyksen saivat lisäpontta.

© Emma Nokela

Sanoista teoiksi

Maailman ikävät tapahtumat toivat muistutuksen omavaraisuuden tärkeydestä ja lopulta perustimme yhdistyksen vuoden 2022 maaliskuussa. Tässä vaiheessa myös Helmi uutena inarilaisena tuli kuvioihin mukaan. 

Potato field in northernmost Finnish Lapland.
Kesäiset perunan versot Toivoniemen kasvimaalla © Emma Nokela

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja edistää omavaraisuutta ja perinnetietoja ja -taitoja niin viljelyn, kalastuksen, metsästyksen, keräilyn, käsitöiden, rakentamisen, jatkojalosteiden, eläinten kasvatuksen, luonnonantimien säilönnän sekä muiden luonnonvaratuotteiden kautta. Myös energiaomavaraisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous on yhdistyksen toiminnan kentässä. Pääosin kuitenkin yhdistys painottuu luomaan pohjoisen olosuhteissa yhteisöllisesti permakulttuurin ja kestävien luonnonmukaisten viljelytapojen toimintaa. Permakulttuurin periaatteisiin kuuluu ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen. Yhdistyksen tärkeimpiä arvoja ovat omaehtoisuus, osallisuus, yhteisöllisyys, hyvinvointi, kyvyt ja taidot.

Kesän 2022 suurin projekti meille oli saada perunoita maahan. Viljelysuunnitelma laadittiin kevään aikana ja kesäkuussa keräännyimme Toivoniemeen talkoovoimin perunan istutukseen. Syyskuussa saimme nauttia sadonkorjuusta kun kaivoimme maan kätköistä pari sataa kiloa puikuloita. Vuoden aikana olemme lisäksi tehneet varainkeruuta erilaisissa tapahtumissa sekä hankkineet 23 jäsentä.

Tulevia istutuksia

Ensi kesä tuo tullessaan yhdistyksellemme lisää viljelyalaa sekä monia projekteja. Saimme Inarin kunnalta vuokralle Ivalon Mukkavuopajalta peltoalan, joka on tarkoituksena maan sulettua kääntää ja vuokraamme siitä palstoja paikallisille innokkaille viljelijöille. Kunnan yhteinen viljelypalsta tulee olemaan osa Mukkavuopajalle suunniteltua perhepuistoa.

Harvesting of potatoes from a field in northernmost Finnish Lapland.
Perunapenkkien kattamista heinäkuussa Toivoniemessä © Emma Nokela

Pottumaa ry on myös kirjattu osaksi Inarin kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja olemme toukokuun aikana pitämässä Inarin kunnan 8.-luokkalaisille työpajoja joissa nuoret pääsevät tutustumaan viljelyyn ja laittamaan kädet multaan.  Lisäksi olemme saaneet Taiteen- ja kulttuurinedistämissäätiöltä apurahaa kulttuuritoiminnan edistämiseen Lemmenjoen kylässä sekä Inarin kunta on myöntänyt meille apurahaa muunmuassa työkaluhankintoja varten. Meillä on paljon suunnitelmia tulevalle. Yksi pitkän aikavälin tavoite on saada hankittua yhdistykselle omaa maata.

Potato field, a lake and a summer cottage in the background.
Kesäiset perunan versot Toivoniemen kasvimaalla © Ida Lassila

Pottumaa ry kannattaa kestävää matkailua

Yhdistyksen nopea kasvu kertoo mielestämme siitä että kestävää, luontoa kunnioittavaa kulttuuria edistävälle toiminnalle on kysyntää Inarissa. Myös ekomatkailun trendi on kasvamassa ja matkailijat kaipaavat aidompia ja paikallisempia kokemuksia. Pohjois-Lappiin tulee paljon matkailijoita ja vaikka yhdistyksemme pääajatuksena on omavaraisuuden edistäminen kunnassamme, on ajatuksenamme myös olla mukana kehittämässä kestävämpää matkailua Inarissa.

Planting potatoes to a field, late spring.
Perunanistutustalkoot kesäkuussa Kaamasen Toivoniemessä © Jasmi Mäenpää

Pottumaa ry voisi viljelykauden puitteissa tarjota kokemuksia esimerkiksi istutuksesta, viljelysten hoidosta ja sadonkorjuusta arktisella vyöhykkeellä. Sadonkorjuun aikaan voisimme järjestää (erä)ruokakursseja, joissa käytämme itse kasvattamiamme ja keräämiämme raaka-aineita aterioiden perustana. Alkukesä on oivallista aikaa villiyrttien keräämiseen ja jatkojalostamiseen. Muina aikoina voisimme tarjota kursseja ja työpajoja perinnetaitoihin, permakulttuuriin ja omavaraisuuteen liittyen. Tällainen toiminta on kuitenkin vasta haaveissamme, yhdistyksen vakaita perustuksia vielä rakentaessamme. Toivon mukaan tulevaisuudessa pääsemme kehittämään myös matkailualaa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Planting potatoes in late spring.
Perunanistutustalkoot kesäkuussa Kaamasen Toivoniemessä © Jasmi Mäenpää

Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan. Meillä on toimintaa sekä Inarin kirkonkylällä että Ivalossa. Talkoisiin ovat kaikki innokkaat tervetulleita mukaan! Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen pottumaa.ry@gmail.com.

Emma Nokela & Helmi Isojunno, Pottumaa ry:n sihteeri sekä rahastonhoitaja. Luonto-ohjaaja opiskelijat, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari.

News